निर्माणाधिन मदन भण्डारी राजमार्ग (तस्बीर)

निर्माणाधिन मदन भण्डारी राजमार्गको काम जारी रहेको छ ।
(तस्बीरहरु)तपाईको प्रतिक्रिया